Gothik

Masters

Prateći materijali za gradjevinske sisteme

U grupu pratećih materijala spada više vrsta samolepljivih traka na različitim bazama, kanalete za odvod atmosferske vode, kao i drenažna creva za dubinsku drenažu terena. Takođe, tu su i signalne mreže za ograđivanje gradilišta, raster ploče za ozelenjavanje parking prostora.

U ponudi se mogu naći sledeći proizvodi:

AMBIJENTALNO UREĐENJE I DRENAŽA
T-PIPE Drenaža creva
T-KANAL i T-GRILL Kanalete, rešetke i vezivni elementi
T-GREEN PARK Raster ploče za zelene parkinge

Hidroizolacione višenamenske trake, signalne ograde za gradilišta
T-TAPE Samolepiva traka presvučena metalnom folijom - aluminijum ili bakar
BITU-T Samolepljiva bitumenska membrana presvučena HDPE filmom
BITU-T GRAN Samolepljiva bitumenska membrana presvučena keramičkim granulatom
T-STRIP Polietilenska traka sa zatvorenom ćelijskom strukturom
T-ORANGE NET Signalna ograda za obeležavanje gradilišta
Prateći materijali za izradu ventilisanog krova
T-REFLEX Termoizolacija za krovove i zidove - koristi se umesto mineralne vune
T-COLMO Slemena traka za ventilisani krov


Nazad na: Proizvodi / Tema / Građevinski sistemi

Izgled modela

Prestige Compact

Prestige Compact

Prestige Compact

Prestige Compact