Tecasi d.o.o.

Krovni prozori

Tehničke karakteristike mineralne vune

Šta sve treba znati pri izboru?

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE MINERALNE VUNE

– Šta sve treba znati pri izboru? -

1. U čemu je razlika između mineralne, staklene i kamene vune?

Pod mineralnom vunom se podrazumevaju i staklena i kamena vuna. Razlika između njih je u sirovini od koje se dobijaju, tehnološkom postupku i krajnjim osobinama materiala.

SIROVINA

Glavna sirovina od koje se dobija staklena vuna je kvarcni pesak sa dodatkom recikliranog stakla,.Kamena vuna se dobija od kamenih minerala-bazalta i diabaza sa dodatkom koksa.

TEHNOLOŠKI POSTUPAK

Razlika je u načinu izrade vlakana, staklena vlakna se izrađuju ulivanjem istopljenog stakla u rotore, kamena pak sa nalivanjem istopljene kamene smeše na rotacione valjke.

OSOBINE

Vlakna od staklene vune su elastičnija i približno 10-puta duža. Povratna elastičnost vlakana omogućava komprimovanje na 5-puta manju zapreminu, što podrazumeva manji volumen u transportu i skladištenju. Ugradnja je jednostavnija, jer nije potrebno precizno rezanje materijala na ugradnu meru. Po ugradnji praktično ne ostaju prazna – nepopunjena mesta, koja predstavljaju toplotne mostove.

2. Da li staklena vuna ima štetan uticaj na zdravlje ljudi?

Staklena vuna nema štetan uticaj na zdravlje ljudi.

URSA izolacije od staklenih vlakana nose znak kvaliteta RAL, što znači da zadovoljavaju kriterijume neštetnosti po zdravlje propisane od strane »RAL Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichehnung e.V.«. Svi proizvodi sa oznakom RAL garantuju sigurnost,kako montažerima tako i korisnicima objekta.

Vlakna toplotne izolacije URSA GLASSWOOL su biološki razgradljiva i ne deluju agresivno na sluznicu disajnih organa. Zdravstvenu neškodljivost redovno, dva puta godišnje kontroliše nezavisna, stručno priznata institucija. Prilikom ugradnje se preporučuje upotreba zaštitnih rukavica i radnog odela.

3. Da li je staklena vuna URSA primerena za protivpožarnu zaštitu?

Da.
Staklena vuna je negorljiv materijal klase A1 po evropskoj klasifikaciji i primeren je za upotrebu u konstrukcijama od kojih se zahteva određeni stepen protivpožarnosti i konstrukcijama kod kojih se od određenih materijala zahteva određena klasa gorivosti.

Staklena vuna ima temperaturu topljenja iznad 550°C.Negorljiva je i moguće je upotrebljavati u konstrukcijama od kojih se zahteva određeni stepen protivpožarnosti. Upotrebom staklene vune je moguće postići protivpožarnost pregradnih zidova u zavisnosti od izbora obloge od gipskartonskih ploča do 120 min. Detaljniji podaci o klasi protivpožarnosti se određuju na osnovu testiranja kompletnih sistema. Vrednosti za klasu protivpožarnosti su date u certifikatu i tehničkoj dokumentaciji ponuđača sistema.

4. Da li staklena vuna upija vodu?

Hidrofobni dodaci sprečavaju navlaživanje vune između vlakana. Po evropskom standardu (SIST EN 13162) se proizvodi mogu testirati po dva kriterijuma: na kratkotrajno upijanje vlage i dugotrajno upijanje vlage. Proizvodi, koji su po spomenutim normama označeni sa W p i W lp ispunjavaju propisane vrednosti. To znači, da je navlaživanje ipak prisutno, ali u količinama koji su u granicama koje standard propisuje.

5. Da li je navlažena izolacija od mineralne staklene vune još uvek upotrebljiva?

Navlažena tolplotna izolacija URSA GLASSWOOL ima nakon sušenja praktično iste toplotnoizolativne karakteristike kao i pre navlaživanja.

U primeru jednokratnog navlaživanja vune, je potrebno omogućiti odgovarajuće isušivanje. Preporučuje se, da se vuna ostavi otvorena barem sa jedne strane, tako da je proces isušivanja kraći. Isušena vuna ima praktično identične toplotnoizolativne karakteristike kao i pre navlaživanja. Razumljivo, navlaživanje se ne sme pojavljivati često, jer bi se u tom slučaju izolacija slegla, što bi uticalo na slabiju izolativnost.

6. U čemu su prednosti izolacije u rolnama?

Termo i zvučna zolacija URSA u pločama ili u rolni ima odgovarajuće tehničke karakteristike u fazi ugradnje. Prednost izolacije u rolni je u do 5 puta manjem volumenu, koji izolacija zauzima u fazi skladištenja, transporta i ostalih manipulacija. Staklena vuna je materijal, koji omogućava komprimovanje i pakovanje u rolne. Vlakna su elastična. Po razvijanju iz rolne izolacija se vraća na prvobitnu nazivnu debljinu i u fazi upotrebe se ne sleže.

Prednost izolacije u rolni je ta, što se sa poprečnim rezanjem optimalno upotrebljava cela količina. Kod izolacijie u pločama je to neizvodljivo zbog standardnog formata ploče.

 

Nazad na: Proizvodi / Ursa