Hidroizolacija

Hidroizolovanje objekata je proces prilikom koga se objekat štiti od dejstva vode kako bi se sprećila oštećenja. Svaki deo na objektu koji ima rizik da dođe u kontakt sa vodom zahteva hidroizolaciju. U našoj ponudi postoji nekoliko vrsta sistema hidroizolacije.

 • Hidroizolacija krovova
 • Hidroizolacija zidova
 • Hidroizolacija podova

LEGENDA :

Gornji sloj

 • P – Polietilen
 • S – Pesak
 • B – bazaltne granule
 • A – Škriljac

Uložak 

 • E – Poliester
 • X – Fiberglass

Donji sloj

 • P – Polietilen

Bitumenska membrana

APAO

Membrane sa polimernom masom viskokih performansi proizedene sa spečifičnim polimerom APAO koji ih čini veoma fleksibilne na hladnoći i izuzetno otporne na UV zračenje i starenje.

APAO masa čini ove membrane posebno elastične, lako upotrebljive u svim klimatskim uslovima i pogodne za sve aplikacije.

SBS

Polimerne bitumenske membrane koje zadržavaju optimalnu fleksibilnost i na niskim temperaturama. Masa sa SBS polimerima i uložak sa ojačanjem otporna su na fizička/mehanička opterećenja. Proizvedena masa pogodna za primenu u radu pri oštrijim klimatskim uslovima.

APP

Polimerne bitumenske membrane proizvedene APP masom sa odlikom dugotrajne stabilnosti na visokim temperaturama i koje održavaju dobru fleksibilnost u hladnijim vremenskim uslovima.

Uložak od poliestera i staklenog voala doprinosi odličnoj otpornosti na fizička i mehanička opterećenja i dimenzionalnoj stabilnosti. Posebno pogodne za radne uslove karakteristične na visokim temperaturama.

SA

Polimer bitumenske membrane sa samolepljivom površinom omogućuju ugradnju bez varenja.

Pogodne za laku primenu pri hidroizolaciji ravnih krovova u naročito zahtevnim situacijama tokom kojih mere bezbednosti ne predviđaju ili ne dozvoljavaju upotrebu otvorenog plamena ili kada se hidroizolacija mora izvesti preko drvenih površina ili izolacionih panela.

ALU

Safety ALU je polimer bitumenska membrana proizvedena sa APP masom; zahvaljujući ulošku od staklenog voala spojenim sa aluminijumom deluje kao parna brana i sprečava prolaz pare, time sprečavajući paru da ošteti izolacione materijale (difuzija vodene pare μ=1.000.000).

PVC membrana

Polimerna hidroizolaciona membrana je višeslojna, sintetička hidroizolaciona membrana na bazi modifikovanog polivinil hlorida (PVC). Takva jedinjenja su homogena i nisu podložna hemijskom starenju. Visoka elastičnost, mogućnost spajanja (zavarivanja) i otpornost prema mrazu garantuju laku montažu praktično u bilo kojim vremenskim uslovima.

Izvor: www.waterproofing.rs

TPO membrana

Membrana TPO je u osnovi termoplastilni poliolefin, jedinjenje sintetičke gume i polipropilena. Ova fleksibilna membrana armirana mrežom poliesterskih vlakana, objedinjuje otpornost gume na atmosferske prilike sa mogućnošću ugradnje po toplom postupku karakterističnom za termoplastične materijale. bez štetnog uticaja na čovekovu okolinu, koji objedinjuje estetiku i izrazitu otpornost na ultraviolentno zračenje i atmosferske uticaje, i koji obezbeđuje kvalitet spojeva.

Izvor: www.waterproofing.rs

Bitumenske mase

Vrući premazi

TOPIZOL

imageedit_50_3007786139

Bitumenska masa za izradu hidroizolacije po toplom postupku. TOPIZOL  je homogena mešavina bitumena i punila.

TOPIZOL se upotrebljava za izradu podzemnih i nadzemnih hidroizolacija.

Hladni premazi

FIMIZOL - EXPRESS

imageedit_48_6023917677

Premaz na bazi bitumena i organskog rastvarača. FIMIZOL EXPRESS je homogena mešavina bitumena i organskog rastvarača, koji obezbeđuje kratko vreme sušenja, i na taj način zadovoljavazahtev modernog građevinarstva.

FIMIZOL EXPRESS se upotrebljava kao prethodni premaz za primenu podloge hidroizolacija, otprašivanja, itd.

POLIFIMBITOL

imageedit_44_6856648542

Bitumenski namaz u vidu paste za hidroizolaciju po hladnom postupku. POLIFIMBITOL je jednokomponentna masa, bez azbesta, sastavljen od bitumena, polimernog aditiva, organskog rastvarača i punila. POLIFIMBITOL se upotrebljava po hladnom postupku, kod hidroizolacije

REFLEXFIM - zaštitni premaz

imageedit_46_6089120584

REFLEXFIM je jednokomponentni zaštitni premaz sastavljen od aluminijumskog pigmenta, bitumena, polimernog aditiva i organskog rastvarača. REFLEXFIM se upotrebljava po hladnom postupku, kod zaštite hidroizolacije ravnih krovova od štetnog dejstva UV – zračenja Sunca.

Tečna hidroizolacija

 • Polimer – cementne hidroizolacije
 • Poliuretanske hidroizolacije
 • Akrilne hidroizolacije
 • Proizvodi za sanaciju

Prateći pribor

 •  SAFETY dodaci za instalaciju
 • PVC lim
 • Bitumenski i pvc slivnici
 • Bitumenski i pvc otparivači
 • Kompletan materijal za ugradnju PVC i bitumenske hidroizolacije